kamera

VITAJTE
V DATACUBE V najmodernejšom a najbezpečnejšom dátovom centre v strednej Európe.

2milisekundy
Vaše dáta uložené v Datacube sú vzdialené od Viedne len 2 milisekundy.
100miliónov
Datacube leží na križovatke viacerých paneurópskych optických trás. S latenciou do 25 ms vieme obslúžiť región s populáciou až 100 miliónov ľudí.
32operátorov
Až 32 telekomuničných operátorov je dostupných v Datacube bez akýchkoľvek obmedzení.
1kilometer
Necelý jeden kilometer nás delí od 2 samostatných 110 kV rozvodní. To nám zaručuje dostatočné množstvo energie pre súčasných, ako aj budúcich klientov.
100rokov
Lokalita dátového centra leží mimo seizmicky aktívnych a tiež mimo záplavových oblastí. Územie nebýva ohrozené ani pri storočnej vode.
20megawattov
Datacube má prístup k viac ako 20 megawattov elektrickej energie z distribučnej siete.

LOKALITA

Mimo seizmických a enviromentálnych rizík. Bezzáplavové územie už viac ako 100 rokov.

Referencie

Ing. Rastislav Mičík – spolumajiteľ spoločnosti Maind s.r.o.

Naša spoločnosť poskytuje služby prevádkovania dátových skladov, reportingu ako službu SaaS. Na še technológie musia byť dostupné 24x7 a nemôžeme si dovoliť akýkoľvek výpadok našich služieb. Preto sme si vybrali na uloženie našich technológií dátové centrum Datacube ako najvyspelejšie dátové centrum v Bratislave. Naše služby poskytujeme v prostredí dátového centra už viac ako 5 rokov bez jediného neočakávaného výpadku. Služby Dátového centra Datacube môžeme určite odporučiť aj tým najnáročnejším zákazníkom.

Ing. Peter Šmíd, podpredseda predstavenstva spoločnosti DanubePay, a.s.

DanubePay a.s. poskytuje službu kartového operátora pre platby kartami VISA a Mastercard na medzinárodnej úrovni. Hádam žiadna z bankových služieb nie je klientmi tak citlivo vnímaná z pohľadu nepretržitosti, spoľahlivosti a rýchlosti spracovania ako práve platobné karty. Preto je nevyhnutné stavať celú službu na spoľahlivom partnerovi spĺňajúcom tie najprísnejšie bezpečnostné kritériá a parametroch kontinuity. Služby dátového centra Datacube využívame už skoro 5 rokov. Za toto obdobie sme nemali žiaden výpadok v poskytovaných službách a stretli sme sa s profesionálnym a pri tom osobným prístupom personálu dátového centra. Naša filozofia, že spoľahlivosť a kvalita musí byť postavená na spolupráci partnerov s rovnakými charakteristikami sa v spolupráci s Datacube napĺňa a potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia.

Lefteris Lertas – CTO (technický riaditeľ) spoločnosti Enahost s.r.o.

Enahost je hostingová spoločnosť dodávajúca klientom na Slovensku a na celom svete virtuálne a vyhradené servery a ďalšie cloudové služby. Datacube je jediné dátové centrum TIER III Carrier Neutral na Slovensku, takže môžeme využívať niekoľkých poskytovateľov telekomunikačných služieb, aby sme zabezpečili nezávislé a vysoko dostupné služby pre našich zákazníkov. Oceňujeme stabilitu Datacube a profesionálne služby, ktoré poskytuje.

O DATACENTRE

GALÉRIA

 • VSTUPNÁ BRÁNA

  Do objektu sa vstupuje cez automatickú bránu, ktorá odolá nárazu rozbehnutého nákladného automobilu do rýchlosti 50 km/h.

 • KONŠTRUKCIA BUDOVY

  Masívna železobetónová konštrukcia, 18 cm hrubé železobetónové steny a dvojitá strecha zaručujú ... Viac »

  Masívna železobetónová konštrukcia, 18 cm hrubé železobetónové steny a dvojitá strecha zaručujú extrémnu fyzickú odolnosť budovy. Extrémne je aj plošné zaťaženie jednotlivých poschodí – prízemie unesie 5 000 kg/m2. Ostatné poschodia a strecha 1 500 kg/m2. Všetky steny a dvere majú požiarnu odolnosť od 60 do 120 minút. « Zavrieť

 • ENERGIA

  Objekt je pripojený z dvoch strán priamo do 110 kV/22 kV rozvodne káblom distribučnej spoločnosti ... Viac »

  Objekt je pripojený z dvoch strán priamo do 110 kV/22 kV rozvodne káblom distribučnej spoločnosti a vlastným dedikovaným VN/22 kV káblom s kapacitou 10 MVA s možnosťou rozšírenia výkonu v budúcnosti podľa aktuálnych požiadaviek. Vlastné transformátory 3.6 MVA v redundancii N+1. « Zavrieť

 • CHLADENIE

  Chladenie serverov je zabezpečené efektívnym systémom AirFreeColing, ktorý prostredníctvom CRAC ... Viac »

  Chladenie serverov je zabezpečené efektívnym systémom AirFreeColing, ktorý prostredníctvom CRAC jednotiek distribuuje studený vzduch cez zdvojenú podlahu priamo k serverom. Vzduch v objekte je filtrovaný, čím sa významne znižuje zanášanie ventilátorov prachom a predlžuje sa ich životnosť. Všetky technológie chladenia sú prevádzkované v redundancii N+1. « Zavrieť

 • OPLOTENIE OBJEKTU

  Ochranný perimeter zariadenia zabezpečuje odolné trojmetrové oplotenie s vinutým žiletkovým drôtom.

 • ÚŽITKOVÁ PLOCHA

  Plocha na prenájom v serverových sálach je 2 7OO m2. Okrem priestoru pre servery si možno prenajať ... Viac »

  Plocha na prenájom v serverových sálach je 2 7OO m2. Okrem priestoru pre servery si možno prenajať aj 900 m2 kancelárskych priestorov a 350 m2 skladov. « Zavrieť

 • NAPÁJANIE

  Každý rack klienta je štandardne napojený na 2 nezávislé vetvy (A + B) napájania el. energiou ... Viac »

  Každý rack klienta je štandardne napojený na 2 nezávislé vetvy (A + B) napájania el. energiou (voliteľne 16 A, 32 A, 63 A), jednofázové, trojfázové alebo jednosmerné 48 V. V prípade výpadku dodávky el. energie z distribučnej siete sú v areáli k dispozícii generátory v redundancii N + 1 so zásobou paliva na 72 hodín, pričom je zabezpečená zmluvná dodávka paliva na ďalšie nepretržité fungovanie. Okrem generátorov poskytuje Datacube 2 nezávislé batériové systémy UPS v redundancii 2 x (N+1). To znamená, že každý rack je napájaný z dvoch nezávislých vetiev istených UPS v každej vetve v redundancii N+1. « Zavrieť

 • MANIPULÁCIA S RACKMI

  Celá budova je projektovaná tak, aby sa v nej dalo čo najľahšie a najbezpečnejšie manipulovať ... Viac »

  Celá budova je projektovaná tak, aby sa v nej dalo čo najľahšie a najbezpečnejšie manipulovať so serverovými rackmi. Zvýšené prízemie budovy je ľahko prístupné z ložnej plochy nákladného automobilu a manipuláciu s ťažkými nákladmi uľahčuje výťah s nosnosťou 2 500 kg. Od vykladacej rampy až po umiestnenie na mieste sa rack pohybuje po ploche v jednej rovine a nemusí prekonávať žiadne prekážky. « Zavrieť

Certifikované NBÚ a NATO na úrovni dôverné.
Ochranný perimeter zariadenia zabezpečuje trojmetrové odolné oplotenie s vinutým žiletkovým drôtom.
Vyspelý monitorovací systém, ktorý má pod kontrolou všetky priestory v budove i okolo nej.
Celý komplex je rozdelený na monitorované bezpečnostné zóny a vstup do nich podlieha dvojúrovňovej kontrole (karta a PIN kód).
Nonstop profesionálna bezpečnostná služba priamo v objekte Datacube s jediným poslaním: chrániť vaše technológie.
Každá návšteva sa identifikuje podľa dokladu totožnosti a zoznamu oprávnených osôb. Pohyb návštev je limitovaný a sú sprevádzané bezpečnostnou službou alebo personálom dátového centra.
Nadštandardný požiarny detekčný systém VESDA (Very Early Smoke Detection Alarms) s trojstupňovým systémom detekcie vo všetkých priestoroch, i pod dvojitou podlahou.
V prípade požiaru plynové hasiace zariadenie okamžite zaplní postihnuté priestory s vysokou koncentráciou dusíka, čím zabráni prístupu kyslíka k ohňu a zároveň nepoškodí uložené zariadenia.

BEZPEČNOSŤ

certification certification certification certification

SLUŽBY

PRENÁJOM ŠPECIÁLNEJ OCHRANNEJ KLIETKY PRE RACKY - Klietka je zamykaná buď kľúčom, alebo biometricky a poskytuje vyšší štandard fyzickej bezpečnosti pre technológie klienta.

PRENÁJOM OSOBITNEJ MIESTNOSTI - predstavuje najvyšší možný štandard ochrany dát. Miestnosť môže mať vyčlenené vlastné rozvody energie a chladenia, vlastné hasiace zariadenie a vlastný systém kontroly vstupu osôb.

PRENÁJOM KLIMATIZOVANÉHO A CHRÁNENÉHO PRIESTORU - pre serverový rack v spoločnej miestnosti. Každý rack má zdvojený prívod el. energie a samostatný elektromer.

PRENÁJOM SKLADOVÝCH PRIESTOROV – krátkodobé alebo dlhodobé využitie uzamykateľných úložných priestorov už od veľkosti 1 m3. Väčsinou ide o priestory vo vyhradených miestnostiach s kontrolovaným vstupom osôb.

POSKYTUJEME - samostatné alebo spoločné kancelárske priestory na účely Disaster Recovery s priamymi káblovými prepojeniami do IT technológií na sále.

SLUŽBA REMOTE HANDS AND EYES – v prípade záujmu sú naši technici k dispozícii na vykonávanie základných úloh na zariadení zákazníka.

MIGRAČNÉ SLUŽBY – Datacube má k dispozícii odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami na plánovanie a realizáciu migrácie zložitých IT infraštruktúr z rôznych oblastí privátneho, ako aj verejného sektora.

 

Ďakujeme

Vaša požiadavka bola odoslaná.

V priebehu najbližšieho pracovného dňa vás budeme kontaktovať.

Maximálny príkon racku – istenie racku
Jednorázový inštalačný poplatok
Maximálne rozmery racku
Mesačný poplatok – služba kolokácie
Internetová konektivita – dedikovaná – neobmedzený traffic
Mesačný poplatok – dedikovaná konektivita*
Aktuálny stabilný príkon
Poplatok za spotrebovanú energiu**
Remote hands & eyes (až do 10 hodín/mesiac)
Remote hands & eyes (voliteľné)
CELKOVÉ MESAČNÉ NÁKLADY

VAŠA FIRMA JE:

MALÁ SPOLOČNOSŤ

STREDNE VEĽKÁ AŽ VEĽKÁ SPOLOČNOSŤ

POSKYTOVATEĽ TELEKOM
alebo IT služieb

PONUKA PRE MALÉ FIRMY

Porovnajte si zabezpečenie budovy Datacube a svojich priestorov, kde máte server. Napriek tomu, že úroveň bezpečnosti v bežných kancelárskych budovách je takmer vždy nedostatočná, náklady na napájanie a chladenie vašej technológie môžu byť vyššie ako v Datacube. Veľmi rýchlo zistíte, že aj firme s jedným rackom sa oplatí mať ho v dátovom centre.

DATACUBE VÁM PONÚKA:
>
cenovo efektívne riešenie, ktoré zahŕňa možnosť využiť viacerých telekomunikačných operátorov priamo v budove,
>
klimatizovaný priestor, zabezpečený pred výpadkami energie a dokonale chránený pred fyzickým poškodením a neoprávneným zásahom.
PONUKA PRE STREDNÉ A VEĽKÉ FIRMY

Má vaša vlastná serverovňa alebo vaše súčasné externé dátové centrum úroveň bezpečnosti, napájania a chladenia v porovnateľnom štandarde s Datacube? Za menej peňazí, ako dnes platíte za el. energiu, chladenie, servis, údržbu, nájom atď., môžete mať garantovanú profesionálnu službu od Datacube. Určite zistíte, že iné riešenie ako Datacube sa vám jednoducho neoplatí. Umiestnenie serverov v Datacube vám umožní venovať viac času svojmu core biznisu a starosti o housing IT technológie nechať na nás.

DATACUBE VÁM PONÚKA:
>
kvalitu najmodernejšieho dátového centra v strednej Európe, certifikovanú podľa noriem ISO 27001:2008 , ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.
>
fyzickú a energetickú bezpečnosť na najvyššej úrovni
>
klimatizovaný priestor s ideálnymi podmienkami pre IT zariadenia
>
špičkovú konektivitu od telekomunikačných operátorov podľa vlastného výberu bez obmedzení
PONUKA PRE TELEKOMUNIKÁCIE, CLOUD A INÝCH POSKYTOVATEĽOV IT SERVISU

Ako provider IT služieb určite poznáte výhody umiestnenia serverových rackov v komerčnomm dátovom centre. Viete, že vám to prinesie najvyššiu možnú bezpečnosť, úsporu energie a ďalších nových zákazníkov. Nie sme konkurencia pre IT providerov, v biznise sa dopĺňame. My nerobíme IT a oni sa nemusia starať o infraštruktúru budovy.

DATACUBE VÁM PONÚKA:
>
priame pripojenie do hlavných európskych peeringových centier
>
výbornú konektivitu v európskom priestore – excelentné latencie od Londýna až po Moskvu
>
neprekonateľné úrovne bezpečnosti certifikované NBÚ pre SR a NATO
>
veľkú priestorovú flexibilitu bez akýchkoľvek obmedzení
>
európsku kvalitu služieb za výhodné ceny a certifikovanú podľa noriem ISO 27001:2008 a ISO 9001:2008 a ISO ISO 14001:2004.
>
prístup k kvalifikovanej a zároveň finančne dostupnej pracovnej sile pre vaše potreby
OBJEDNAJTE SI
OSOBNÚ PREHLIADKU

+421 (2) 3263 0520
INFO@DATA-CUBE.SK

KOPČIANSKA 92/D
851 01 BRATISLAVA

GPS: N 48.1130583,
E 17.0885428

 

OBJEDNAJTE SI
OSOBNÚ PREHLIADKU

VYPLŇTE KRÁTKY
- FORMULÁR -


HOTLINE

+421 2 3263 0555
+421 911 621 621

SUPPORT@DATA-CUBE.SK

TOP